Nymburk s klidem (NSK)

Nové číslo našeho informačního občasníku :

 


  

 

Málokdy se stane, že se některý bod volebního programu podaří splnit ještě před volbami.  
Samozřejmě nejen díky tlaku z naší strany, ale i ze strany dalších obyvatel a drobných živnostníků. Po roce rada města konečně ustoupila a dala souhlas se zavedením ½ hodinového krátkodobého nezpoplatněného stání v centru města. 
______________________ 
My jsme již připraveni! A pokud chcete parkovat S KLIDEM, můžete si parkovací hodiny vyzvednout ve FOTO Tichý na Palackého třídě. Od nás pro Vás…
______________________
Poprvé bylo 13.1.2017 z naší strany připomínkováno již samotné oznámení o plánované změně systému parkování. Návrh na ½ hodinu zdarma byl zamítnut. Ihned po zavedení nového systému (v září 2017) jsme upozorňovali, že nemožnost na chvíli si zastavit v Palackého třídě je pro naše zákazníky komplikací. Diskutovali jsme, psali, účastnili se veřejné debaty v kině. 
Slyšeli jsme, že se čeká na vyhodnocení. Slyšeli jsme vysvětlení, že současný systém je zcela vyhovující, nebo že většina městské rady si změnu nepřeje. Dočkali jsme se ale i slibů rychlé nápravy či naopak mlčení.
Teď konečně se můžeme, společně s dalšími živnostníky, začít těšit. Těšit se na to, že zákazníci nebudou muset kvůli pár minutám stráveným v našem obchodě absolvovat současný postup pobíhání mezi autem, parkovacím automatem, autem a námi. 
S úlevou a s poděkováním všem, kteří to nevzdali společně s námi

Stanislava a Petr Tichý

 


SPOLUOBČANÉ, NYMBURÁCI
Musím Vás obeznámit s jednáním radnice a starosty města, které mě popravdě šokovalo. V roce 2016 byl za mého starostování odhlasován zastupitelstvem návrh rekonstrukce stávajícího bazénu. Náklady na něj byly vyčísleny v rozsahu 110 - 130 milionů korun. Nymburk potřebuje slušný bazén - to bylo naše heslo. Nymburáci si ho po x letém slibování zaslouží. Postupovali jsme proto rychle. Bylo to po vzájemné dohodě, ale hlavně jsme pro tuto variantu našli peníze. Mnohem nákladnější novostavba za zimním stadionem byla označena v tu dobu pro město finančně neúnosná, proto jsme ji zavrhli. Chovali jsme se jako odpovědní zastupitelé občanů a řádní hospodáři. Nemůžu mít něco, na co nemám. 
Po změně vedení na radnici se úkolu ujalo nové vedení města. Společně s radou odhlasovalo rozsáhlé změny původního projektu. Dalo vypracovat proti-studii a zaplatilo dalších přes 200 000 Kč z našich peněz za něco, co nebylo potřeba. A finální návrh byl pak občanům představen jako „šetrné řešení“ s informací, že cena bude kolem 100 milionů korun. Vše vypadalo více než růžově. 
Skutečnost je však zcela jiná. Vzhledem ke změnám v projektu, se cena rekonstrukce vyšplhala na 250 milionů korun bez DPH. Ale tyto peníze město nemá a mít nebude. Starý bazén se právě uzavírá a občané nebudou mít nic. To je ta tragédie. Utekly měsíce a aktuální výsledek tohoto rozhodnutí rady a starosty je, že zaplatíme 2,8 miliony za nový projekt a již vzpomínaných přes 200 000 Kč za opětovnou studii. Takhle se hospodaří s našimi penězi. 
Podle našeho názoru je ¼ miliardová investice do rekonstrukce pro město zcela nesmyslná a finančně nereálná. Veškerá odpovědnost pak padá na hlavu vedení města, je to jasný důkaz opětovné neschopnosti řídit a spravovat naše město.

Za Nymburk s klidem Tomáš Mach

 


Dovolte mi, abych vám představil sdružení nezávislých kandidátů, kteří se budou ucházet o Vaši přízeň  v říjnových komunálních volbách pod hlavičkou „Nymburk s klidem“.

Mé rozhodnutí znovu kandidovat se zrodilo krátce po mém odvolání z postu starosty města Nymburka, kdy jsem musel odejít od rozdělané práce. Spousta úkolů, podnětů od vás občanů a vizí tak zůstala nedokončena. V té době jsem obdržel podporu od mnohých z vás.

Dnes za mnou stojí parta opravdu bezva lidí, kteří mají Nymburk rádi. “I když nejsme z jednoho těsta, jsme z jednoho města” a spojuje nás společné přání podílet se na jeho rozvoji. Jsme přesvědčeni o tom, že o současnosti i budoucnosti Nymburka by měli Nymburáci rozhodovat v mnohem větší míře, než je tomu nyní. Za naši krátkou dobu působnosti se nám podařilo zrealizovat několik projektů a na dalších pracujeme. Vyzkoušeli jsme si, že leccos můžeme změnit nebo dát do pohybu už jenom tím, že budeme o věcech mluvit, navrhovat řešení problémů, přinášet vám inspiraci odjinud a uvádět na pravou míru různé informace.

Naším cílem je spojovat lidi nejen napříč celým politickým spektrem, ale také oslovovat ty občany, kteří do těchto chvil politiku vůbec neřešili.

Tomáš Mach

 

Copyright © 2021 Nymburk s klidem